Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Praha jih

Část regionu: Měchenice

Obec: Davle

Davle se anchází 20 km jižně od Prahy, leží na soutoku řek Vlatvy a Sázavy. První zmínka o obci Dalve je spojována se založením benediktínského kláštera sv.Jana Křtitele, který založil v r.999 na ostrově při soutoku Sázavy a Vltavy český kníže Boleslav II. V bule papeže Klimenta V. z r.1310 se o Davli hovoří jako o městysu.   Různé nálezy dokazují, že zde bylo provozováno hrnčířství, od r.1841 se těžil v místních lomech kámen, od r.1892 se těžila cihlářská hlína, zpracovávaná v místních cihelnách. Obživu občanúm postytovala také řeka Vltava. V r.1869 byl v Davli zřízen poštovní úřad,  první lékař začal ordinovat v r. 1895, spořitelní a záložní spolek - kampelička založen v r.1896. První vlak projel Davlí v r.1900 po trati z Jílového do Vraného, ocelový most přes Vltavu dokončen v r.1905 (rekonstruován v r. 1994-95 na lávku pro pěší). V obci jsou činné spolky Sbor dobrovolných hasičů (zal.v r.1897) a Tělovýchovná jednota Slavoj (původně Sokol).    

OÚ Davle,  PSČ 252 06         

tel.:02/9991257 

fax: 02/9991144

www.davle.cz 

 

Zpět na mapu celého regionu Praha jih