Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Praha jih

 
1.Zbraslav
2.Průhonice
3.Říčany
4.Měchenice
5.Psáry
6.Velké Popovice
7.Štěchovice
8.Kamenný Přívoz
9.Čerčany
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Středočeského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Středočeský

Region: Praha jih

Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Zbraslav Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Průhonice Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Říčany Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Měchenice Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Psáry Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Velké Popovice Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Štěchovice Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Kamenný Přívoz Středočeský kraj-region Praha jih-část regionu Čerčany 

Do krajiny, na severu rovinaté, tvořené Pražskou plošinou zasahuje z jihozápadu výběžek Brdské vrchoviny, především potom cíp Dobříšské pahorkatiny a od jihovýchodu Benešovská pahorkatina. Na rozdíl od jen mírně zvlněné severní krajiny představují tyto tři jmenované soustavy výškově více různorodý terén s výraznějšími hřbety a údolími. Protože se nedaleko nachází největší město České republiky, tvářnost území byla zákonitě ovlivněna a změněna činností člověka, a to především těžbou nerostných surovin. Horniny jílového pásma obsahují dodnes poměrně značné množství zlata, významná jsou zde i naleziště zkamenělin. Přesto zůstala v lokalitě zachována původní rostlinná společenstva-doubravy, stepi a lesostepi, která jsou vděčným domovem vzácných druhů hmyzu. Nepřehlédnutelnou dominantou krajiny je řeka Vltava, do které se z pravé strany vlévá u města Davle řeka Sázava, z levé strany Berounka a Kocába. Nad přítokem Sázavy je Vltava vzduta Štěchovickou přehradou (nad ní ještě mimo mapu pokračují další dvě vodní nádrže). V okolí Vltavy od Prahy směrem na sever se nacházejí přírodní parky Modřanská rokle Cholupice a Přírodní park Střed Čech. Od jihu zasahuje část chráněné krajiny Českého krasu převážně vápencového ůzemí s četnými krasovými jevy, jako jsou jeskyně nebo do terénu se příkře zařezávající kaňony. Mezi důležitá centra v krajině patří Jílové u Prahy, kde již Keltové razili drobné mince a které Karel IV. povýšil na královské město s mincovnou, Týnec s pověstnými archeologickými nálezy a architektonickými památkami a řada dalších městeček a obcí. Jižní okolí hlavního města má svou neopakovatelnou atmosféru, a proto se stává častým cílem jak turistů z Prahy, tak i z celé České republiky a celého světa.