Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Ústecký

Region: Most

Část regionu: Mariánské Radčice

Obec: Lom

Rok 2001 znamená pro město Lom významné výročí, kterým je 660 let od založení obce. Lom vděčí za svůj vznik pravděpodobně dřevorubcům, kteří se zde usadili ve 2.polovině 13. století. Nejstarší písemný doklad o obci však pochází až z roku 1341, kdy je uvedena mezi statky cisterciáckého kláštera v Oseku. Kromě toho zde byl také vladycký statek, z něhož pocházel rod Gerunků z Lomu. První známý příslušník tohoto rodu ho však před svou smrtí roku 1346 odkázal rovněž cisterciákům a byl za to pohřben v klášteře. Jak byla ves v této době rozsáhlá není známo. Víme až o roku 1560, kdy zde bylo 38 poddaných, roku 1603 čtyřicet šest a v roce 1777 devadesát poddaných. Ves zůstala majetkem oseckého kláštera až do zrušení řádu, a když se v roce 1849 začaly tvořit místní obce, stala se součástí místní obce Mariánské Radčice, která kromě Lomu zahrnovala ves Libkovice, ač Lom v té době měl více obyvatel než obě obce dohromady. Podle archivních materiálů byl obecní úřad střídavě každý rok v jiné obci. Až téměř do konce 19. století byl Lom obcí převážně zemědělskou. Ještě v roce 1861 zde byly pouze dva malé hnědouhelné doly, na nichž pracovalo dohromady šest horníků. Teprve v roce 1889 vznikl první uhelný důl Jan I. (nyní Kohinoor I.), roku 1890 Jan II. (Kohinoor II.), roku 1892 Mořic, roku 1893 Marie I. a v roce 1895 se začal hloubit důl Evžen. V roce 1896 byl ještě otevřen důl Guttmann. Rozvoj dolování přivedl do Lomu četné přistěhovalce z vnitrozemí, kteří byli převážně Češi, takže národnostní složení se změnilo. Češi tvořili asi tři pětiny obyvatelstva, ostatní bylo německé. 
Od 1. 1. 1905 byl zřízen nový soudní okres Horní Litvínov a do tohoto okresu byl převeden i Lom. Okres Litvínov se stal součástí okresního hejtmanství v Mostě. V této době byl Lom již městysem, na který byl povýšen 7. 2. 1902. Na město byl pak Lom povýšen 14. 5. 1938. 

MěÚ Lom,

nám.Republiky 13
tel. 476 769 860
fax.476 745 126
e-mail: meulom@volny.cz
adresa webu:  http://www.mesto-lom.cz

 

Zpět na mapu celého regionu Mostecko