Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Most

 
1.Meziboří
2.Mariánské Radčice
3.Obrnice
4.Mníšek
5.Litvínov
6.Most
7.Mikulovice
8.Vysoká Pec
9.Malé Březno
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Ústeckého kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Ústecký

Region: Most

Ústecký kraj-region Mostecko-část regionu Meziboří Ústecký kraj-region Mostecko-část regionu Mariánské Radčice Ústecký kraj-region Mostecko-část regionu Obrnice Ústecký kraj-region Most-část regionu Mníšek Ústecký kraj-region Most-část regionu Litvínov Ústecký kraj-region Most-část regionu Most Ústecký kraj-region Most-část regionu Mikulovice Ústecký kraj-region Most-část regionu Vysoká Pec Ústecký kraj-region Most-část regionu Malé Březno 

Za největší chráněné území na rozhraní okresů Most a Chomutov s rozlohou 136 ha můžeme označit přírodní rezervaci Jezerka. Byla vyhlášena v roce 1969, aby ochránila geobiocenózy listnatého lesa a skalních útvarů stejnojmenné hory Jezerky (Seebergr, vrchol 706 m n. m.). Lesní porosty s bučinami 200 i více let starými se nacházejí v lokalitě bez větších zásahů již od r. 1906, proto zde byla zřízena tzv. Malá Jezeřská obora (s význačným chovem daňka a muflona). K jedněm z posledních umělých zásahů do přírody patří stavba Lobkovické přehrady na Vesnickém (Červeném) potoce, která je chráněna i jako technická památka. 
Nedílnou součást údolní tvoří tzv. Žeberská lípa (podle počeštěného názvu hradu Seebergu, připomínaného naposledy v roce 1470), donedávna nejstarší dřevina na Mostecku - střízlivé odhady přesahují 700 let. Stará lípa sice před třemi padla, z ní však vyrůstá životaschopný "nový strom", sám o sobě úctyhodných rozměrů. V rezervaci nalezneme řadu význačných a ohrožených druhů flóry (bělozářka liliovitá, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá) i fauny (tesařík alpský, výr velký, krkavec velký). Na území NPR je celoročně vstup zakázán s výjimkou oprávněných osob. 
Nebezpečně působí na dolní části rezervace blízký povrchový důl Čs. Armády - v důsledku nepromyšlené báňské činnosti dochází k sesuvům. 
Přírodní rezervace Černý rybník nese název podle stejnojmenného rybníka poblíž obce Klíny, jeho hladina se nachází ve výši 805 m n. m. Rezervace byla vyhlášena v roce 1993 na rozloze 32 ha k ochraně přirozeného charakteru hydrologicky, botanicky i naunisticky významného vrchoviště rozvodného typu s výraznými horizonty rašelin. Ponurý charakter rašeliniště s porosty borovice blatky i kosodřeviny prosvětlují bílé kmeny břízy. V podrostu najdeme jak hustý vřes, tak ohroženou šíchu černou a rojovník bahenní. Kolem množství tůněk tiše "dřímá" klikva bahenní a suchopýr pochvatý a úzkolistý. Četně se vyskytují borůvky, brusinky i vlochyně. Najdeme zde zastoupeny i mechy (typický rašeliník, který vlastně tvoří "základ" pro růst rašeliniště - někde až sedmimetrové vrstvy) i lišejník (dutohlávky). Rašeliniště poskytuje vhodné podmínky řadě zajímavých živočišných druhů: jmenujme ohroženou zmiji obecnou, ještěrku živorodou či tetřívka obecného (tento druh má v zázemí rezervace jedno z nejvýznačnějších tokanišť v této části Krušných hor). Rezervace je obecně přístupná po stezce vedoucí severojižním směrem napříč chráněným územím. Prostor kolem rezervace obepíná Krušnohorská lyžařská magistrála.