Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

Část regionu: Hranice

Obec: Klokočí

Vesnička Klokočí vznikla koncem 12. století jako zemědělská obec a zůstala jí dodnes. Název je pravděpodobně odvozen podle členitého terénu uvnitř obce porostlého klokočovým keřem z sušených plodů se dělají růžence). Vesnička leží v Moravské bráně olemována Milenovem a železniční drahou směr Ostrava a je protkána cestami s dobrou dopravní obslužností. Vesnice má 70 domů, ve kterých žije 249 obyvatel. Mezi kulturní památky patří 4 kříže (1888, 1897, 1911, 1941) a kostel s farností v nedalekých Drahotuších.

OÚ Klokočí, 

PSČ 753 61

tel.: 0642/216252 

Zpět na mapu celého regionu Hranicko