Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Hranicko

 
1.Potštát
2.Jindřichov
3.Jeseník nad Odrou
4.Lipník nad Bečvou
5.Hranice
6.Hustopeče n.Bečvou
7.Pavlovice u Přerova
8.Všechovice
9.Kelč
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci  Olomouckého kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

  Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Potštát Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Jindřichov Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Jeseník nad Odrou Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Hranice Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Hustopeče nad Bečvou Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Pavlovice u Přerova Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Všechovice Olomoucký kraj-region Hranicko-část regionu Kelč

Mikroregion Hranicko, Moravská brána, Oderské vrchy

 Na mapě znázorněná oblast s centrálním městem Hranicemi tvoří skutečné geologické rozhraní a to hned v několika ohledech.

Přírodní útvar Moravská brána - nízký široký úval - dělí masív České vysočiny od začínajících výběžků Karpat. Česká vysočina je v krajině reprezentovaná Oderskými vrchy náležejícími pod jihovýchodní část Nízkých Jeseníků. Z perspektivy pohledu směřujícího od jihu na sever spojuje potom Moravská brána naopak dvě roviny - od Přerova se táhnoucí Hornomoravský úval s Ostravskou pánví.

Druhou oblastí, ve které dominuje Moravská brána opět jako základní předěl, je hydrologie - památník stojící mezi Bělotínem a Hranicemi upozorňuje na výchozí bod hlavního evropského rozvodí. Místo, od něhož začíná na sever úmoří Baltu (řeka Odra) a na jih úmoří Černého moře (řeka Bečva).

Oba přírodní švy podmínily i botanický charakter krajiny, ve kterém se opět do třetice významně a osobitě projevuje přítomnost středoevropské hranice. Dokladem jsou skaliska s bohatou květenou i řada přírodních rezervací, s nejznámější CHKO Poodří typickou bohatstvím vodních ploch a hnízdišti vodních druhů ptactva.

Moravskou bránou, v kronikách zvanou Porta Moravica procházela od dávné historie pověstná jantarová stezka spojující Pobaltí s Římskou říší. Krajina svým postavením tvořila vždy stěžejní průchozí místo – dveře ze Severní Evropy do Jižní a naopak. Proto pamatuje nejenom slavné obchodní i kulturní mise, ale i řadu vojenských tažení, začínajících vpádem Tatarů, pokračujícím např. za vlády Marie Terezie přechodem pluků Bedřicha Velikého, útěkem Napoleonských vojsk z Moskvy, stejně jako nedávným ústupem poražených fašistických vojsk z východu.

Bohaté historické zázemí se samozřejmě promítá i do přítomnosti a to hlavně množstvím zajímavých a zachovalých kulturních památek - ať se jedná o hrady - Helfštýn, zámky - Hustopeče nad Bečvou, Kelč,  Skalička, Potštát nebo udržovaná starobylá městská centra - Hranice, Lipník nad Bečvou i další.

V současné době se obce znázorněné na mapě seskupily v historicky logicky se formující mikroregion Hranicko, nazvaným podle svého hlavního zástupce - Hranic na Moravě.