Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

Část regionu: Všechovice

Obec: Horní Újezd

Horní Újezd je typická záhorská obec ležící v obilnářské oblasti rozkládající se na mírném návrší. K zajímavostem obce patří gotický kostelík pozoruhodný šířkou a pevností zdí a asymetričností oken, zasvěcený narození Panny Marie. Dále je to rodinná hrobka kněží bratří Symerských, známých rodáků z Horního Újezda, z nichž jeden jako muž z lidu získal akademický tutul a kandidoval na arcibiskupa. V katastru obce se nachází několik božích muk a křížů. Obec prochází v současné době velkou modernizací. Obyvatelé dodržují všechny lidové tradice.

 
OÚ Horní Újezd, 

PSČ 753 53, 

tel.:0642/222693  

Zpět na mapu celého regionu Hranicko