Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Hodonínsko

Část regionu: Uherský Ostroh

Obec: Polešovice

V úrodném úvalu řeky Moravy pod výběžky Chřibských hor se rozprostírá městečko Polešovice. Se svými více jak 2000 obyvateli, vyspělým zemědělstvím, známým vinařstvím a svébytným společenským životem je obec střediskem jihozápadní části okresu Uherské Hradiště. Bohaté archeologické nálezy dokládají hustotu zdejšího osídlení již v pravěku. První písemná zmínka o Polešovicích pochází z r. 1220, kdy obec patřila nově založenému cisterciáckému klášteru na Velehradě. K dalšímu hospodářskému rozvoji obce napomohla privilegia velehradských opatů a zejména povýšení na městečko s právem trhů císařem Rudolfem II. v r. 1595. Po architektonické stránce dominuje obci barokní kostel sv.Petra a Pavla z let 1725-35, vyzdobený umělci z okruhu Baldasare Fontany. Milovníky lidového umění zaujme sváteční lidový oděv. Polešovský kroj je zařazený mezi kroje dolňácké uherskohradištského okruhu. Užívá se dodnes, a můžete ho vidět na každoročních císařských hodech, které se konají třetí neděli v říjnu. Polešovice reprezentuje 150 krojovaných osob všech   věkových kategorií.

OÚ Polešovice, PSČ 687 37, 

tel./fax: 0632/593123

 

 

 Zpět na mapu celého regionu Hodonínsko