Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Hodonínsko

Část regionu: Ratíškovice

Obec: Milotice

Na území obce Milotice se nacházejí dvě přírodní rezervace: Písečný rybník představuje ojedinělou lokalitu s květenou stojatých vod a slatinných luk a stepní stráně Horky hostí poslední zbytek společenstva, které kdysi rostlo na rozsáhlých bělokarpatských stepích. Jde o velmi cenné porosty kavylu tenkolistého, hadince červeného a největší moravské lokality hlaváčku jarního.

Dominantou obce je barokní stavba Milotického zámk s parkem, jehož definitivní podobu z původní gotické vodní tvrze, později (2.polovina 16.stol.) renesančního zámku, určilo 18.století. Návštěvníkům je přístupno z náročně komponovaného celku čestné nádvoří, jízdárna, konírna, dvě oranžérie, francouzský park s přilehlou bažantnicí. Zámecká instalace je doplňována sezónními výstavami. Přirozenou součást života Milotických občanů tvoří folklór a lidové kroje. V areálu vinných sklepů Šidleny a v zámku, se v tříletých cyklech koná pravidelně Národopisný festival kyjovského Dolňácka. Přijďte se pokochat i vy krásou krojů, podmanivou hudbou a ochutnat víno z místních vinic.

Obec Milotice, Milotice 72, 

PSČ 696 05, tel.: 0629/619479   

fax: 0629/619479

 

 Zpět na mapu celého regionu Hodonínsko