Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Zlínský

Region: Chřiby

Část regionu: Uherské Hradiště

Obec: Staré Město

Staré Město. Staré Město se rozprostírá na pravém břehu řeky Moravy v těsné blízkosti města Uherské Hradiště. Území dnešního města bylo osídleno již v pravěku, v době římské i po příchodu prvních Slovanů. V průběhu 9. století tu vyrostla řada zemědělských a především řemeslnických osad. Rozsah a bohatství archeologických nálezů – staveb, užitečných předmětů, výzbroje a šperků – daly vzniknout oprávněné domněnce, že se jedná o jedno z center Velkomoravské říše, nazývané v letopisech fuldských „nevýslovnou pevností Rastislavovou.“ Zdejší velkomoravské nálezy zpřístupňuje Památník Velké Moravy. V roce 1321 je obec již nazývána Antiqua civitas – Staré Město. Původní název Velehrad přešel na osadu při cisterciáckém klášteře, který vznikl ve vzdálenosti 5 km západním směrem. Prudký rozvoj původně středověké vesnice nastal po otevření Severní dráhy císaře Ferdinanda v roce 1841 a v důsledku výstavby cukrovaru bratří Mayů. Dnes průmyslově – zemědělsky charakter města s 6740 obyvateli podtrhuje vzrůstající počet podnikatelských subjektů, moderní bytová výstavba i bohatý kulturní a společenský život. Vynikající úspěch zaznamenala staroměstská kopaná. Fotbalový klub 1. FC Synot hraje 1. ligu, v městě působí volejbalový a šachový oddíl a další sportovci.

MÚ Staré Město, Nám. Hrdinů 100, 

PSČ 686 03, 

tel.: 0632/541012, 

fax: 0632/541134, e-mail:www.staremesto.uh.cz.

 

 

 

 

 

Zpět na mapu celého regionu Chřiby