Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Chřiby

 
1.Litenčice
2.Zdounky
3.Otrokovice
4.Koryčany
5.Buchlov
6.Babice
7.Moravany
8.Boršice
9.Uherské Hradiště
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Zlínského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Zlínský

Region: Chřiby

Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Litenčice Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Zdounky Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Otrokovice Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Koryčany Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Buchlov Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Babice Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Moravany Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Boršice Zlínský kraj-region Chřiby-část regionu Uherské Hradiště 

 Členitá vrchovina Chřiby tvoří spolu se svým jižním kopcovitým sousedem, Ždánickými vrchy přirozenou hranici mezi dvěma národopisnými i  kulturními celky: na jih a východ od nich se rozprostírajícím  Slováckem a na severu a západě začínající Hanou. Vlastní Chřiby jsou tvořeny především pískovci a jílovci, ty osaměle vystupují z lesnatého terénu v podobě zvrásněných skalnatých útvarů a dotvářejí tak neopakovatelnou atmosféru sluncem zalitých bučin, které pohoří pokrývají. Je třeba upozornit ještě na jeden významný předěl, přítomný ve znázorněné krajině - řeku Moravu. Ta jako přirozená osa od sebe odděluje dva neméně důležité celky - Dolnomoravský a Hornomoravský úval.

Přívětivé a teplé podnebí od pradávna nabízelo dobré podmínky zvěři, které je zde i dnes hojnost. Taktéž rovinaté okolí Chřibů vyniká úrodnou půdou zavlažovanou množstvím toků, není proto divu, že už minulosti byla lokalita osídlena prvně lovci, později i zemědělci, po nichž se zachovala do současnosti řada památek v podobě pohřebišť, popelnicových polí i hradišť.

Jak výše zmíněná Haná, tak i Slovácko jsou pověstné svým osobitým folklórem, který nalezneme v typických stavbách, krojích i lidové slovesnosti. Především na Slovácku stále žijí lidové slavnosti a obyčeje.

Protože okolní krajina kolem pohoří je převážně rovinatá, vrcholky Chřibů umožňují překrásné pohledy na obě úrodné oblasti, zákonitě se potom Chřiby staly vděčným místem navštěvovaným řadou spokojených turistů.