Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Brno - jih

Část regionu: Brno-jih

Obec: Ořechov

Obec se nachází 15 km jihozápadně od Brna. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 má obec 2 353 obyvatel. Dnešní Ořechov vznikl sloučením tří samostatných obcí - Ořechova, Ořechoviček a Tikovic. Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1234. Avšak v zakládající listině Rajhradského kláštera, která je datována 26. 11. 1048, je mimo jiné uvedeno, že kníže Břetislav daroval Rajhradskému klášteru ves Obucheri (Ořechov). Nejhorší období v historii obce prožily ve II.světové válce. Ve dnech 18. - 24. dubna 1945 se staly pevností německých vojsk. Vesnice doslova zůstaly v troskách a byly jedněmi z nejvíc postižených na Moravě. V obci jsou dva římskokatolické kostely. V části Ořechov je to kostel Všech svatých, postavený v únoru až listopadu 1899, obnovený v letech 1945 - 1946. V části Tikovice kostel Svatého Jiří, postaven r. 1725. V části Ořechovičky stojí kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Na ulici Kerendov je pomník T. G. Masaryka z roku 1929. Tento pomník nebyl odstraněn ani v době totality. Z památek chráněných státem je v obci kostel sv. Jiří, Boží muka a pohřebiště vojáků RA ze II. světové války.

OÚ Ořechov , Zahradní 1, 

PSČ 664 44, 

tel.: 05/47225131-2,

fax: 05/47225133, 

e-mail: ouorechov@volny.cz

internet: http:/www.orechovubrna.cz  

 

Zpět na mapu celého regionu Brno - jih