Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Brno - jih

 
1. Rosice
2. Brno -jih
3. Újezd u Brna
4. Němčičky
5. Rajhrad
6. Těšany
7. Vlasatice
8. Vranovice
9. Hustopeče
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Jihomoravského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Jihomoravský

Region: Brno - jih

 

Bobravská vrchovina na západě a Ždánický les na východě vytvářejí hranice Dyjskosvrateckého úvalu, který prochází územím na jih od druhého největšího města České republiky - Brna. Osu celého zobrazeného území tvoří řeka Svratka, která ústí do vodních nádrží Nové Mlýny. Mírně zvlněná rovina, v níž se střídají pole, lesy a vinice na prosluněných stráních, vytváří od nepaměti příhodné podmínky pro osídlení. O čilém ruchu v této oblasti již v dobách pravěku svědčí mnoho archeologických nálezů. V pozdějších obdobích tudy procházela řada obchodních stezek. Postupně tak vznikala mozaika zajímavých stavebních, technických a přírodních památek. Nalezneme zde zámky, honosné chrámy, ale i prosté kostelíčky, výstavné statky a stejně tak obyčejná venkovská stavení. Celé území oplývá velkým množstvím kulturních, přírodních a turistických zajímavostí.
Mezi významné kulturní a historické objekty patří především areál kláštera v Rajhradě, který založil v roce 1048 kníže Břetislav I. Vrcholnou barokní stavbou je zejména klášterní kostel sv. Petra a Pavla od proslulého J.B. Santiniho.
Dolní Kounice s dominantou zámku a zříceninou kláštera patří k nejmalebnějším místům v oblasti. Mezi významná místa regionu náleží také i území Slavkovské bojiště. Nejsou to však jen tato místa, ale téměř v každé obci nalezneme řadu významných zajímavostí a turisticky přitažlivých dominant. Ve vesnicích a městech v okolí Brna se díky dávné historii zdejšího osídlení dodnes udržují bohaté folklorní a kulturní tradice. Snad proto patří celá oblast k turisticky nejzajímavějším a nejnavštěvovanějším oblastem jižní Moravy. Svým přírodním bohatstvím, množstvím lesů a členitostí krajinných prvků je vyhledávána pro rekreaci a odpočinek Brňanů.
Přes značný rozvoj si tato část Moravy zachovala zemědělský charakter, především zásluhou výborných půdních a klimatických podmínek. Klimaticky patří k oblasti suché, v níž převládají větry severozápadního směru.