Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Brno - jih

Část regionu: Rajhrad

Obec: Hrušovany u Brna

Nejstarší písemná zmínka o Hrušovicích je z roku 1252. V roce 1606 byly připojeny k olomouckému biskupství. Na místě dnešního obecního úřadu se začala roku 1638 stavět tvrz, ale nebyla dostavěna. Významným krokem k rozšíření vinohradnictví v této oblasti, bylo povolení vysazování vinic v roce 1695. V roce 1805 se dotkly Hrušovan i napoleonské války. Hrušovany stejně jako Židlochovice a Brno byly obsazeny francouzským vojsky. Významným mezníkem v životě obce byla výstavba železnice a nádraží v roce 1838. Rozšiřování obce nastalo po výstavbě cukrovaru v roce 1881. V roce 1882 - 4 pobýval v Hrušovanech profesor T. G. Masaryk - pozdější prezident ČR i s rodinou. Pamětní deska je v současné době umístěna na budově školy. Na počátku století se rozvíjí kulturní a sportovní činnost v obci - založení Sokola, Orla a byl založen také Sbor dobrovolných hasičů. Vlivem hospodářské krize sv r. 1929 byl zastaven provoz cukrovaru (dnes sídlo firmy ROMICA INDUSTRIES a. s. - výroba obuvi). Tato tovární budova, která je na snímku, tvoří dominantu Hrušovan u Brna. 
Nejvýznamnější současná firma je YTONG a. s. - výroba porobetonových tvárnic. Z menších výrobců je to např. Kamena v. d. - výroba betonových výrobků. Postupně se rozvíjí výstavba nových firem v průmyslové části.
V současné době má obec téměř 3 000 obyvatel.


OÚ Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 

PSČ 664 62, 

tel./fax: 05/47236117, 

e-mail: ouhrusovany@mbox.vol.cz,

www.hrusovanyubrna.cz,

 www.hrusovanyubrna.obec.cz 

 

Zpět na mapu celého regionu Brno - jih