Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Brandýs n.Labem

Část regionu: Brandýs nad Labem

Obec: Čelákovice

Čelákovice - město leží  v Polabské nížině, na levém břehu Labe, v nadm.v.184 m. Má 10003 obyvatel. Základem pozdějšího města se stala již v 9.stol doložená slovanská osada s centrem na ostrohu, mírně vyvýšeném nad řekou. Na něm byla v mladohradištním období vybudována dřevěná tvrz (dnes je v podobě goticko-renesanční stavby kulturní památkou) a ve 12.století románský tribunový kostel Nanebevzetí Panny Marie s barokním oltářem z r.1768.

Čelákovice jsou prvně připomínány v r.1290. Počátkem 16.stol. získává město svůj znak od Krajířů z Krajku. Dnešní radnice pochází z r.1911, je jednou z nemovitých kulturních památek. Obyvatelé města se po celá staletí živili hlavně zemědělstvím, rybářstvím, od poloviny 19.stol. také košíkářským řemeslem. Dnes je toho připomínkou košíkářská expozice městského muzea v domku malíře Čeňka Jandy, čelákovického rodáka.

Okolní krajina je bohatá na přírodní půvaby polabských lesů, luk a tůní. Je místem oddechu, připraveny jsou trasy pro turisty i cyklisty.  ve výhledu města jsou je jeho další rozvoj, rodinná zástavba, nové průmyslové a podnikatelské zóny v návaznosti na železnici i blízkou dálnici.

MÚ Čelákovice

Nám.5.května 1, 

PSČ 250 88 

tel.:0202/829108   

fax: 0202/891237     

www.celakovice.cz

 

 

 

 

 

Zpět na mapu celého regionu Brandýs nad Labem