Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Boskovická brázda

Část regionu: Březová n.Svitavou

Obec: Březová n.Svitavou

Březová nad Svitavou

Březová nad Svitavou leží na levém břehu řeky Svitavy na moravsko- českém pomezí. Právě řeka Svitava zde tvoří zemskou hranici. Vznik města spadá do konce 13. Století, roku 1497 bylo povýšeno Vladislavem II. Na město. K jeho rozkvětu přispěla výhodná poloha při říšské silnici (dnes E 461) a od poloviny 19. Století železniční trať Brno- Česká Třebová. Na počátku 20. století došlo k využití zdejších podzemních vodních zdrojů pro město Brno a od roku 1975 je  v provozu také II. Březovský vodovod. Kvalita vody z prameniště Březová splňuje požadavky na pitnou vodu bez  úpravy, některé studny vyhovují normám pro kojeneckou vodu. Pěším turistům skýtá okolí zajímavé vycházky s menší fyzickou náročností, v obci je možnost stravování a ubytování.  Letních měsících je v provozu koupaliště. K věhlasným vědeckým osobnostem 19. Století patřil zdejší rodák profesor Karel Kořistka, geodet a kartograf, jehož rodný dům na náměstí je označen pamětní deskou. Nedaleko stojí renesanční domy s valbovou střechou a v parku před školou barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého.

 

OÚ Březová nad Svitavou, 

PSČ 569 02 tel.: 0461/521401 

Fax: 0461/521480

 

 

Zpět na mapu celého regionu Boskovická brázda