Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Boskovická brázda
 

 
1.Březová nad Svitavou
2.Velké Opatovice
3.Cetkovice
4.Kunštát
5.Boskovice
6.Suchý
 7.Černá Hora
8.Rájec-Jestřebí
9.Němčice
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Jihomoravského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Jihomoravský

Region: Boskovická brázda

  Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Březová n.Svitavou Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Velké Opatovice Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Cetkovice Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Kunštát Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Boskovice Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Suchý Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Černá Hora Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Rájec-Jestřebí Jihomoravský kraj-region Boskovická brázda-část regionu Němčice

Na mapě znázorněné oblasti – Boskovická brázda, část povodí řeky Svitavy vinoucí se od Březové po Rájec-Jestřebí i přírodní park Halasovo Kunštátsko patří co do členitosti k velmi pestrým reliéfům. Region vykazuje všechny rysy typické pro Drahanskou vrchovinu - kopce a hornaté hřebeny svírají krátké nížiny a malebná údolí, louky jsou střídány jak jehličnatými tak listnatými lesy.  Krajina je protkána původními potůčky a potoky i umělými díly lidských rukou – vodní přehradou Křetínkou u Letovic nebo rybníkem Suchý.

Vlastní Boskovická Brázda začíná u Jevíčka a táhne se,zprava lemována jižním výběžkem Podorlické pahorkatiny a zleva kopci Drahanské vrchoviny až po Boskovice, kde ústí do údolí řeky Svitavy. Obě spojené nížiny bývají díky své - oproti okolnímu hornatému terénu - převaze úrodné půdy označovány jako tzv. Malá Haná.  Území „dýchá“ nenápadnou ale bohatou historií - bylo osídleno už v prehistorickém období, o čemž svědčí jak Opavské tak Křenovské hradiště, z hlediska národnostního osídlení se dělí na dvě části – moravskou, jež se Kunštátským a Pernštejnským podařilo osídlit především českým obyvatelstvem, a německou enklávou začínající zhruba u Letovic, velmi pevně zakořeněnou a po staletí přetrvávající.  Dodnes o ní svědčí především zemědělské usedlosti franckého typu s typickými průčelími a zdobenými štíty.

V dobách minulých procházela krajem řada zemských stezek, na jejichž ochranu vznikla řada hradů, které byly v některých případech přebudovány v zámecké sídelní objekty, ať se například jedná o Letovice nebo Kunštát.

Centrem oblasti je město Boskovice, které podle pramenů vzniklo už v polovině 13. Století a může se pochlubit řadou kulturních a architektonických zajímavostí – hradem, zámkem, radnicí, Kostelem Sv. Jakuba staršího, synagogou v židovském ghettu i původním Židovským hřbitovem. Okolí Boskovic je poseto řadou krásných a atraktivních míst, k nimž patří již jmenovaný rybník Suchý, Westernové městečko nebo lidová architektura, kostel i fara v Knínicích.

Přírodní park Halasovo Kunštátsko se rozprostírá na ploše 48,6 km2, krajina svou prostou  krásou uchvátila srdce známého básníka, který zde často a rád přebýval. Kunštát nese hrdě jméno svých pánů, jejichž rodovým sídlem býval hrad nad městem a z jejichž rodu pocházel i Jiří z Poděbrad. V nedaleké Rudce najdete tzv. Kunštátský Blaník – jeskyni v pískovcové skále s vytesanými sochami Sv. Václava a Blanických rytířů.

Bezesporu k dalším ozdobám kraje okolo Boskovické brázdy patří  historická sídla Černá Hora, Lysice, Svitávka, Borotín, Letovice, Velké Opatovice, Jevíčko, Březová a další.

Díky svému níží hustotě osídlení a ekologické vyvážené krajině patří oblast k turisticky vděčným a vyhledávaným místům.