Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihočeský

Region: Třeboňsko

Část regionu: Lomnice nad Lužnicí

Obec: Vlkov

Obec se rozprostírá podél pravého břehu řeky Lužnice, v nejjižnějším cípu okresu Tábor. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Vlkov má 109 popisných čísel, v nichž žije 156 trvale bydlících obyvatel. Obec protíná železniční trať Veselí nad Lužnicí – České Velenice. Zemědělskou půdu obhospodařuje společnost Jinos-Asgros Veselí a Val.
V jižním a východním okolí nalezneme produkční rybníky a převážně jehličnaté hluboké lesy, vhodné pro ozdravné a zátěžové procházky. K rekreačnímu charakteru obce přispívá i rozsáhlé jezero po vytěženém písku, které je bohatě využíváno ke koupání a rybolovu. Kolem je vedena naučná stezka (7 km) se 14 informačními tabulemi. Krásné přírodní podmínky přímo vybízejí k rekreačnímu pobytu, o čemž svědčí cca 50 rekreačních chalup a 34 chat. Řada místních obyvatel poskytuje ubytovací kapacity. Za významnou kulturní památku možno považovat kapličku sv. Jana Nepomuckého z r. 1856. Přírodní raritou je písečná duna – Jihočeská poušť – s množstvím specifické fauny a flory a vršek Kozina s ojedinělým výskytem již téměř vymizelého koniklece obecného.


OÚ Vlkov, PSČ 391 81

tel.: 0363/581226

 

Zpět na mapu celého regionu Třeboňsko