Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Třeboňsko

 
1.Komárov
2.Veselí nad Lužnicí
3.Zlukov
4.Ševětín
5.Dynín
6.Lomnice nad Lužnicí
7.Nemanice
8.Lišov
9.Třeboň
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Jihočeského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Jihočeský

Region: Třeboňsko

Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Třeboň Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Dynín Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu  Lišov Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Ševětín Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Komárov Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Veselí nad Lužnicí Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Zlukov Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Lomnice nad Lužnicí Jihočeský kraj-region Třeboňsko-část regionu Nemanice  

Oblast kolem Třeboně a povodí řeky Lužnice patří k nejkrásnějším a turisty nejvyhledávanějším místům v České republice. V roce 1977 byla zařazena do mezinárodního systému biosférických rezervací UNESCO. Dva roky poté ji pak vyhlásili Chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko. Celé území má mírně zvlněný, kopcovitý charakter. Podstatnou část tvoří mělká Třeboňská pánev. Nadmořská výška se pohybuje od 410 do 470 metrů nad mořem. Klimaticky se lokalita řadí do oblasti mírně teplé a vlhké s mírnou zimou. Na rozdíl od většiny chráněných území u nás i ve světě není oblastí nenarušenou lidskými zásahy. Právě naopak je to krajina umělá, od středověku intenzivně člověkem přetvářená pro jeho potřeby a podle jeho představ. Do počátku středověku oplývala různými typy lesů a rašelinišť. Teprve potom začalo masívní mýcení lesů, vysušování pozemků a především zakládání rybníků. Postupně tak vznikla důmyslná síť vodních stok, umělých kanálů a více než 500 rybníků. Nalezneme zde malé půlhektarové vodní plochy, ale také velké rybníky, až po ten největší – Rožmberk (největší rybník v České republice s vodní plochou 489 ha). Ani při těchto velkých zásazích do krajiny však nedošlo k zásadní změně fauny a flóry, protože celá přeměna proběhla tak, že umělé nádrže do jisté míry nahradily původní biotopy. Navíc rybníky umožnily život novým druhům, které zde před tím nežily. Po staletí prováděnými úpravami tak vznikla pestrá směs původních a umělých biotopů s odpovídající flórou a faunou. Na poměrně malém území proto nalezneme velké množství rostlinných a živočišných druhů. Tak jako udávají krajině ráz rybníky, stejně důležitou roli hraje i řeka Lužnice, která láká zejména vodáky.
V okolí Třeboně nalezneme řadu významných historických památek a turistických zajímavostí. Všemu dominuje lázeňské město Třeboň, které je památkovou rezervací. V něm se nachází řada významných staveb – např. původně gotický zámek rekonstruovaný po požáru v roce 1562 na renesanční opevnění. Mezi městské památkové rezervace patří i Soběslav s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1280 a celou řadou dalších památek. Významnou železniční křižovatku tvoří Veselí nad Lužnicí, které náleží současně i k vyhledávaným místům rekreace.
Svým rovinatým charakterem láká okolí Třeboně i cykloturisty. Cyklistické trasy vedou turisticky zajímavými oblastmi a využívají silnice s menším silničním provozem i klikatící se polní cesty. Cílem je umožnit návštěvníkům rekreační a sportovní vyžití a poznání krajiny, přírodních, kulturních a historických památek.