Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: 

Region: Teplice a okolí

Část regionu: 

Obec: Teplice

Teplice leží v kotlině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, patří k nejstarším lázním v Evropě; v době jejich největšího rozkvětu se zde setkávaly přední osobnosti vědy, umění a diplomacie. Nález horkých léčivých pramenů je podle kronikáře Hájka z Libočan datován rokem 762, kdy pastevci vladyky Kolostůje objevili horké prameny. Nálezy keltských mincí a šperků či římských mincí z počátku našeho letopočtu svědčí o tom, že léčivé prameny byly známy již asi před 2 000 let. Ve druhé polovině 12. stol. byl postaven v blízkosti léčivých pramenů a zemských stezek z podnětu královny Judity benediktinský klášter. 
K velkému rozvoji lázeňství dochází v 16. století – vznikají první lázeňské budovy, přijíždějí vznešení hosté s početnými doprovody. Ve druhé polovině 17. století jsou již Teplice spojovány s rodem Clary-Aldringenů. Zvyšující se návštěvnost a náročnost hostí vyvolává nutnost rozšíření lázní. V červnu r. 1792 narušil život lázeňského města obrovský požár, který proměnil v popel velkou část Teplic. Ihned bylo přikročeno k výstavbě nového města, které by bylo schopno co nejdříve přivítat další lázeňské hosty. Z této doby pochází většina objektů, jejichž empírový a klasicistní sloh je pro Teplice charakteristický. 
V roce 1813 se v Teplicích setkávají hlavy ruského, rakouského a pruského státu, ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský král Fridrich Vilém III., aby projednali společný postup proti Napoleonovi. Po vítězství nad Napoleonem se zde léčí vojáci všech armád a začíná období největšího rozkvětu lázní, jejichž pověst se šíří po celé Evropě. Slavné období, kdy jsou Teplice označovány za „Salon Evropy“ či „Malou Paříž“, přivádí do města význačné osobnosti. Po roce 1990 dochází ke komlexní rekonstrukci lázeňských domů, které poskytují služby na nejvyšší úrovni, město vybudovalo nový plavecký areál, zrekonstruovalo budovu Krušnohorského divadla. Teplice jsou ale známy i jako tradiční výrobce skla a keramiky. 

Město Teplice, nám Svobody 2, 

PSČ 415 95, 

tel: 0417/510111, 

fax: 0417/570629, 

www.teplice.cz 

 

 

 Zpět na mapu celého regionu Teplice a okolí