Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: 

Region: Teplice a okolí

Část regionu: 

Obec: Košťany

Pravděpodobně vznikly ve třetí čtvrtině 14. stol. jako slovanská osada. První písemná zpráva o Košťanech je z roku 1394 v Duchcovské městské knize a sice jako „villa de Costen“. Ves patřila oseckým Hrabišicům, později zvaným pánům z Rýzmburku. V roce 1850 se Košťany osamostatnily a politickou obec tehdy tvořila osada Grundmühlen (Mlýny) a katastrální obce Střelná, Mstišov a Pozorka. Rychlý růst průmyslových závodů od 70. let 19. století spolu s rozvojem těžby uhlí vyvolal velký příliv českého obyvatelstva z vnitrozemí. To vše mělo vliv na růst obce Košťany, které v r. 1824 byly ještě nepatrnou vesnicí. V období mezi dvěma světovými válkami zde bylo 11 průmyslových závodů. V Košťanech již před první světovou válkou probíhal čilý kulturní, společenský a politický život. Proto v r. 1910 a v r. 1926 žádají o povýšení na město. Další rozvoj obce zastavila 2. světová válka a po ní těžba uhlí. Městem se Košťany staly v r. 1994, tedy 600 let od doby, kdy se o nich objevila první písemná zpráva.


MěÚ Košťany , Teplická 297, 

PSČ 417 23,

tel.: 0417/468183, 

fax: 0417/568027


 

 

 Zpět na mapu celého regionu Teplice a okolí