Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihočeský

Region: Táborsko

Část regionu: Tábor

Obec: Tábor

Tábor. Jihočeské město Tábor je domácí i zahraniční veřejnosti známo především jako místo bezprostředně spjaté s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. Historie města se však začala psát již ve 13.století za vlády Přemysla Otakara II., kdy na náhorní plošině nad řekou Lužnicí vzniklo město Hradiště.  V roce 1420 zde husité založili opevněné vojenské ležení. Odtud pod vedením hejtmana Jana Žižky a Prokopa Holého vedli své vítězné výpravy. Po porážce husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor prohlášen za královské město. Během staletí prošel Tábor mnoha stavěbně vývojovými proměnami. Dnes je historické jádro díky unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek městskou památkovou rezervací.   K nejnavštěvovanějším památkám patří zejména pozdně gotická budova radnice, kde je umístěna expozice Husité a galerie výtvarného umění Husitského muzea Tábor. Nachází se zde také vchod  do historického podzemí, o které je mezi  turisty nebývalý zájem. Prohlídkový okruh o délce asi 800 m vznikl propojením rozsáhlých sklepů městských domů.  Příjemnou procházku romantickými zákoutími a křivolakými uličkami starého města mohou návštěvníci zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu zvanou Kotnov, ze které se nabízí vyhlídka nejen na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám v Klokotech - známé poutní místo.   Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří nejstarší údolní nádrž ve střední  Evropě, zvaná Jordán, která láká k odpočinku v horkých letních dnech.   Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem o rozloze 7 201 ha s bezmála 37 000 obyvateli. Z hlediska ekonomické prosperity je důležité, že leží na křižovatce významných dopravních tahů Praha - České Budějovice -Linec a Písek - Pelhřimov - Brno. Město je přirozeným hospodářským a kulturním centrem okresu. Je zde divadlo, kino, muzeum, řada galerií, knihovny, vysoká škola a více než deset středních škol.  K dispozici je zimní stadion, plavecký bazén, relaxační centra, koupaliště a další sportovní zařízení.  K nejvýznamnějším kulturním akcím patří mezinárodní festival Táborská setkání, který se koná vždy v polovině září. Festival vychází z historických tradic Tábora. Každoročně se centrum města promění na několik dní ve středověké město se svými trhovci, řemeslníky a rytířskými souboji. Nenapodobitelnou atmosféru podtrhuje i slavnostní průvod městem, ve kterém nechybí ani husitská družina vedená hejtmanem Janem Žižkou.

 

 

MěÚ Tábor, Žižkovo nám.3, Tábor, tel.:0042(0)0361/486111     Infocentrum Město Tábor,Žižkovo nám.2, Tábor   

tel.:0042(0)361/486230,486232-3,   fax:0042(0)361/486100,

e-mail: infocentrum@mu.tabor.cz,   http://www.tabor.cz

 

 Zpět na mapu celého regionu Táborsko