Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Svratecko-Kuřimsko

 
1.Pernštejn
2.Bedřichov
3.Černá Hora
4.Tišnov
5.Skalička
6.Kuřim
7.Hvozdec
8.Rozdrojovice
9.Brno-Řečkovice
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Jihomoravského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Jihomoravský

Region: Svratecko-Kuřimsko

Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Pernštejn Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Bedřichov Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Černá Hora Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Tišnov Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Skalička Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Kuřim Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Hvozdec Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Rozdrojovice Jihomoravský kraj-region Svratecko-Kuřimsko-část regionu Brno-Řečkovice 

Svratka – střední tok, Kuřimsko, Tišnovsko

 Střední tok Svratky oplývá rozmanitým a členitým okolím - řeka zprvu vyrovnaně protéká otevřenou Tišnovskou kotlinou, aby náhle sevřena kopci Bobravské vrchoviny zbystřila svůj pohyb a ještě nížeji se znovu zklidnila na rovné hladině Brněnské přehrady.

Vlastní reliéf krajiny je tvořen ze severu zasahující Hornosvrateckou vrchovinou, kterou příčně protíná a od okolních vrchovin odděluje protáhlá Boskovická brázda. Na území Hornosvratecké vrchoviny i Boskovické brázdy naleznete řadu chráněných území s bohatou teplomilnou květenou.

Na sever i západ od Brna se vlní kopce Bobravské a Drahanské vrchoviny, mezi nimiž se jako hraniční čára vine tzv. Řečkovicko-kuřimský prolom,  typický svými lesnatými svahy, Podkomorskými lesy i chráněnými přírodními parky.

Brno - moravská metropol-  na mapě reprezentované čtvrtěmi Královo Pole, Řečkovice, Bystrc a Komín se rozléhá v jihovýchodní části namalované oblasti. Dotváří charakter středního toku Svratky především již zmíněnou Brněnskou přehradou, atraktivním a vděčným místem pro odpočinek i rekreaci.

Krajina je pestrá nejen svými přírodními útvary, ale i počtem historických památek. Mezi nejznámější patří hrad Veveří,  uvážlivě zdravící výletníky proplouvající na lodích Brněnskou přehradou, i pověstný klášterní areál Porta Coeli unikátní svým portálem a křížovou chodbou, založený v polovině 13. století manželkou Přemysla Otakara I. - královnou Konstancií. K neopominutelným historickým dominantám se řadí kostely ve Vranově, Tišnovu, Lomnici, Doubravníku i další.

Na znázorněném území historickým i ekonomickým vývojem vykrystalizovaly zřetelně dva spádové regiony po svých centrálních městech pojmenované jako Kuřimsko a Tišnovsko.

Okolí středního toku Svratky je místem vděčným pro výletníky, o čemž svědčí řada tras (např. Brněnská podkova) nebo tradiční turistické akce (např. Novoroční výstup na Babí lom),  i místem zvoucím ke sportovnímu vyžití - ať již jde o vodáky využívající splavnost řeky Svratky nebo cyklisty dávající za vděk bohatému množství sjízdných stezek.