Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Svratecko-Kuřimsko

Část regionu: Rozdrojovice

Obec: Moravské Knínice

MORAVSKÉ KNÍNICE

 Moravské Knínice byly do roku 1957 největší katastrální obcí v okresu Tišnovskému. První písemná zmínka o založení obce pochází z roku 1350. Obec měla kostel již v r. 1366. Význam Moravských Knínic dokládá skutečnost, že obec vlastnila obecní pečeť, již byly stvrzovány důležité listiny, zejména takové, které se týkaly prodeje či koupě pozemků. Nejstarší dochovaná listina potvrzená uvedenou pečetí pochází z r. 1667. V současné době jsou v obci dvě registrované kulturní památky – kostel sv.Markéty, datovaný rokem 1366, a kaple sv. Cyrila a Metoděje. Z roku 1862. Obec realizuje od roku 1990 Program obnovy vesnice. Dobrých výsledků bylo dosaženo také v oblasti společenského života. Tradiční Markétské a Martinské hody jsou vyhlášené v širokém okolí. Obec má obnovený vlastní kroj.

OÚ Moravské Knínice, 

Kuřimská 99, PSČ 664 34, 

tel.: 05/41230433

 

 Zpět na mapu celého regionu Svratecko-Kuřimsko