Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Svratecko-Kuřimsko

Část regionu: Skalička

Obec: Čebín

ČEBÍN

 Obec Čebín se nachází 20 km na severozápad od Brna, na jižním mírně skloněném úpatí kopce Čebínky (431 m nad mořem). První písemné zprávy o obci pocházejí z poloviny 14.stol., kdy se v kronikách objevují zmínky o drobných feudálech z Čebína. Podle kroniky v roce 1353 pan Čebín koupil od Kuneše z Měnína ve vesnici Radostice dvůr a půlčtvrté hřivny platu se vším příslušenstvím. Právě z této doby pochází gotický presbytář čebínského kostela sv. Jiří, vyzdobený uvnitř vzácnými freskovitými malbami nemalé historické ceny. Nejstarší částí obce je prostorná obdélníková náves s bývalými selskými grunty, kostelem, obecním úřadem a rybníkem. Čebín leží na původní „bílé“ císařské silnici, po níž jezdil dostavník z Tišnova od Brna. Dnes je tato cesta hojně využívanou spojnicí moravské metropole Brna s Českomoravskou vysočinou. Do podvědomí se obce Čebín zapsala především tradiční výrobou vápna, dnes zpracováním vápence, výrobou suchých omítkových a maltových směsí a výrobou minerálně-vitamínových přísad pro výživu zvířat. Areál Čebínka – možnost sportovního vyžití (tenis, fotbal, dětské hřiště, tělocvična, atd.), restaurace  - možnost parkování. Tradiční hody – neděle po 24.dubnu – svátku sv. jiří.

OÚ Čebín, PSČ 66423, 

tel.: 0504/424185, 

fax: 0504/424185

 

 Zpět na mapu celého regionu Svratecko-Kuřimsko