Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Prostějovsko

Část regionu: Prostějov

Obec: Určice

URČICE

 Obec leží 7 km jihozápadně od okresního města Prostějov na zvlněném terénu posledního výběžku Drahanské vysočiny v nadmořské výšce 254 m. Celková rozloha katastru Určic činí 1121 ha. V současné době má obec 1330 obyvatel. První historická zmínka o Určicích pochází z roku 1288 ve stížnostní listě zdejšího faráře Konráda papeži Mikuláši IV. na vladyku Ctibora z Určic. Dominantou obce je barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1727-1734 se samostatnou věží. Dalšími významnými památkami je budova fary z let 1734-1739, socha sv. Floriána z roku 1766 a několik barokních křížů. V roce 1995 byly odkryty v severní části obce unikátní archeologické nálezy kostrového pohřebiště z mladohradištního období, bezmála 40 hrobů. Toto pohřebiště je datováno nalezenými mincemi – dvěma Štěpána I. Uherského a dvěma náležejícími olomouckým knížatům do 2.poloviny 11.století. Vedle hrobů však zde byly zachyceny i nejstarší stopy osídlení, sahající až do 6. a 5. tisíciletí př.n.l. V obci se nachází rodinný dům českého skladatele a hudebního pedagoga Václava Kaprála.

OÚ Určice, 

PSČ 798 01, 

tel.: 0508/357130

 Zpět na mapu celého regionu Prostějovsko