Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Prostějovsko

Část regionu: Prostějov

Obec: Prostějov

PROSTĚJOV

 První písemná historická zmínka o prostějovské lokalitě sahá do r.1141, kdy je uváděna pod názvem Prostějovice. V r.1213 byl název vesnice změněn na Prostějov. V r.1390 byl Prostějov povýšen na město, když majitel Petr z Kravař vymohl od moravského markraběte Jošta právo na výroční trh. Významný vliv měl i augustiánský klášter, který byl v r.1391 založen Petrem z Kravař. V 15. a 16. stol. zaznamenal Prostějov rozmach, byly vybudovány kamenné hrady. V témže období se prostějovští radní vybudovali honosnou renesanční radnici, která byla v letech 1903-8 upravena na muzeum. Vrcholným dílem barokní architektury je komplex budov kláštera a kostela Milosrdných bratří z let 1730-1755. Od konce 18. stol. nastává trvalý hospodářský rozvoj – především zásluhou židovské obce se Prostějov stal významným obchodním a průmyslovým střediskem. Na konci 19.stol. získal v oboru oděvní konfekce výsadní postavení v celém Rakousko-Uhersku. Ve 20.stol. vznikla v Prostějově řada architektonicky cenných budov, jako např. Nová radnice (arch. K.H. Kepka), Národní dům (arch. J.Kotěra), Sokolovna, vila F. Kovaříka a jiné. Dnes je Prostějov znám především jako město oděvního a textilního průmyslu, ale je i městem poezie, divadelního a koncertního života, škol a sportu.

MěÚ Prostějov, 

nám. T.G. Masaryka 12-13, 

PSČ 798 00, 

tel.: 0508/329111, 

fax: 0508/22338

 

 

 Zpět na mapu celého regionu Prostějovsko