Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Prostějovsko

Část regionu: Brodek u Prostějova

Obec: Otaslavice

OTASLAVICE

 Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přechází do kopců a lesů Drahanské vysočiny, 12 km jižně od Prostějova, nejdete obec Otaslavice. Okolí bylo osídleno již v dávnověku, jak dosvědčují četná paleolitická naleziště, zbytky kultury lužické, únětické atd. Původně zde stály dva hrady, zachovala se pouze polovina strážní věže horního hradu s erbem rodu Žalkovských, která tvoří již od 15.stol. dominantu obce. První historicky doložená zmínka o vsi je z roku 1278. Pozornost upoutá pseudogotický kostel sv. Michala, kryté schodiště ke kostelu zvané Pavláčka, starobylá fara, socha sv. Jana Nepomuckého. Ve zdejší škole je přístupná pamětní síň slavného rodáka Josefa Františka, plukovníka in memoriam, jednoho z nejlepších stíhačů 2. svět. Války, který padl v bitvě o Velkou Británii(1940). V okolí se nabízí řada krásných vycházek, např. kolem v přírodě umístěného koupaliště k Obrově noze, v chráněné krajinné oblasti, kde je nejvyšším bodem kóta „U chaloupky“ 413 m n.m. se zajímavými sklaními útvary, dále krásnými lukami, podél potoka na Drahansko. V roce 1999 se obec zapojila do programu cykloturistických stezek.

OÚ Otaslavice, PSČ 798 06, 

tel.: 0508/370721

 Zpět na mapu celého regionu Prostějovsko