Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Prostějovsko

Část regionu: Konice

Obec: Konice

KONICE

 Konice – jedno ze čtyř měst prostějovského okresu – leží v severním cípu Drahanské vrchoviny a je rozloženo na dvou protilehlých svazích malebného údolí říčky Jesenky. První písemná zmínka o Konici se váže k datu 1.září 1200. tehdy tu pravděpodobně na místě dnešního zámku stávala tvrz, mající za úkol chránit obchodní cesty do Čech přes Malou Hanou. Dodnes jsou zachovány erby rytířů ze Švábenic a pět kamenných náhrobků jejich rodu v Chrámu Narození P. Marie v Konici. Roku 1699 se koupí stává majetkem kláštera Hradisko u Olomouce. Opat premonstrátského řádu Norbert Želecký z Počenic dává v letech 1702 – 1703 přestavět konický kostel a na místě zpustlé tvrze vystavět barokní zámek jako letní rezidenci řádu (1705). Stavbou zámku byl pověřen olomoucký stavitel Lukáš Glockel. Statut města získala Konice v roce 1970. S přidruženými obcemi Křemenec, Čunín, Nová Dědina, Ladín a Runářov má 3060 obyvatel a je správním střediskem rozsáhlé oblasti severozápadní části okresu. Pro svoji výjimečnou polohu uprostřed lesů a zelených strání je Konice vyhledávaným místem pro rekreaci a aktivní odpočinek. Pro ctitele kulturních památek je v Konici přístupná barokní zámek s pozoruhodnými a cennými freskami. V chrámu Narození P. Marie se nachází vzácná ukázka řezbářské práce z 2.pol. 17.stol. – bohatě zdobená kazatelna Mistra Michaela Zurna. V nejbližším okolí stojí určitě za zhlednutí barokní kostel sv. libora v Jesenici, jehož autorství se přisazuje Janu Blažeji Santinimu.

MěÚ Konice, 

PSČ 798 52, 

tel.: 0508/396841

 

 

 

 Zpět na mapu celého regionu Prostějovsko