Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Přerovsko

Část regionu: Přerov

Obec: Přerov

Uprostřed Moravy v kraji Olomouckém, po obou březích řeky Bečvy se rozkládá město Přerov s téměř padesátí tisíci obyvatel, administrativní a kulturní centrum přerovského okresu. Je rozčleněno do 13 místních částí, z nichž jedna - Předmostí je světové proslulé bohatými archeologickými nálezy pravěkého sídliště lovců mamutů. Pro svou příznivou polohu bylo zde vždy husté osídlení. Český král Přemysl Otakar II. povýšil Přerov na město 28. ledna 1256. Do historie města se zapsaly nejvíce rody Žerotínů a Pernštejnů, od nichž pochází i znak města Přerova. Z vynikajících osobností české vzdělanosti můžeme jmenovat přerovského rodáka Jana Blahoslava (1523-1571), jehož pomník zdobí historickou část města Horní náměstí a vytvořil jej František Bílek v roce 1923. Učitel národů Jan Amos Komenský (1592-1670) byl na přerovské bratrské škole žákem i učitelem a uzavřel zde svůj první sňatek. V přerovském zámku je umístěno Museum Komenského, první svého druhu ve střední Evropě s unikátními sbírkovými předměty. Dnes nabízí město Přerov návštěvníkům, výborné turistické zázemí, pohodlné ubytování, výběr stravovacích zařízení a dalších služeb. Ve všem poradí návštěvníkům města Městské informační centrum uprostřed města v pasáži na Kratochvílově ulici. Městem jazzu se stává Přerov každoročně na podzim při konání Československého jazzového festivalu za účasti špičkových jazzových hudebníků z České a Slovenské republiky i ze zámoří. Také sportovní akce lákají do Přerova příznivce autokrossu, motokrossu, kolové, tenisu turistických akcí i dálkového pochodu Přerovská padesátka. Velkému zájmu veřejnosti se těší i akce MOSTY - setkání zdravotně postižených s ostatní veřejností, s umělci, dva dny plné zábav a her, s výstavou chráněných dílen a výrobků handicapovaných spoluobčanů z celé republiky. Také akce Divadelní Přerov je přehlídkou tvorby lidí s mentálním postižením z celé republiky. Tradicí se stávají i velikonoční a vánoční trhy na náměstí s prezentací kulturních souborů z regionu. Na přerovském výstavišti se udržuje tradice výstav zemědělských strojů a hospodářských zvířat. 


Městské informační centrum, 

Kratochvílova 14 - Pasáž, 

tel./fax: 0641/217187, 

e-mail:mic@prerov.cz

Město Přerov, Bratrská 34, 

PSČ 750 11, tel.: 0641/268111, 

fax: 0641/307613, 

e-mail: posta@mu-prerov.cz

 www.mesto.prerov.cz 

 

 

Zpět na mapu celého regionu Přerovsko