Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Praha sever

Část regionu: Klíčany

Obec: Vodochody

Vodochody. Jednou z nejstarších míst osídlení v okrese. Dle archeologických nálezů žárových a kosterních hrobů lze usuzovat na osídlení již v období neolitickém. První písemná zpráva v historii o Vodochodech je z r.999, kdy byly darovány knížetem Boleslavem III. klášteru Ostrovskému.Během třicetileté války byly zpustošeny, v r. 1671 je získala jezuitská kolej sv.Klimenta na Starém městě Pražském. Dnes jsou Vodochody spojeny s bývalou samostatnou obcí Hoštice, dohromady čítají asi 430 stálých obyvatel.  Krajinný ráz je charakterizován částí přírodního parku "Dolní Povltaví", jehož jádrem je tzv.Větrušické rokle.  

 

 OÚ Vodochody Průběžná č.p.50, 

PSČ 250 69

tel.,fax: 02/20940062

 

Zpět na mapu celého regionu Praha sever