Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Praha sever

Část regionu: Praha

Obec: Roztoky

Roztoky - město na Vltavě s 5 750 obyvateli, 6 km od Prahy. Jeho součástí je i Žalov s Levým Hradcem (od r.1960). Ve Vltavském údolí bylo odkryto rozsáhlé sídliště z první vlny slovanského osídlení (6. a 7.stol.) První zmínka o obci (tvrzi) je z roku 1233. Původně gotická vodní tvrz přestavěna renesančně koncem 16.stol. na zámek s poplužním dvorem. Zámecký areál byl obnoven  v šedesátých letech 20.stol. Dnes sídlo Středočeského muzea - nekonvenční archeologická expozice, stálá výstava o Zd.Braunerové a krátkodobé výstavy. V zámku je také svatební síň s renesančním, trámovým malovaným stropem.Od 2.poloviny 19.stol. oblíbené letovisko Pražanů (politika F.Braunera, národohospodáře A.Bráfa, cestovatele J.Hlouchy a dalších. Z dříve populární třešňové aleje je St. přírodní rezervace  Roztocký háj - Tiché údolí s naučnou stezkou. Připravuje zřízení cykloturistické stezky (Praha- Drážďany).

Levý Hradec - přemyslovské hradiště (6,5 ha) Národní kulturní památka. Na akropoli hradiště je gotický kostel sv.Klimenta, přestavěný barokně, na místě první křesťanské kamenné svatyně v Čechách.   Poblíž bývalé Žalovské cihelny bylo objeveno slovanské pohřebiště, na nedalekém vrchu Řivnáči výšinné sídliště z pozdní doby kamenné (řivnáčská kultura, 3tis.př.n.l.).

Na hřbitově mají hrob oběti nacistického transportu vězňů z dubna 1945.

 

 

 MÚ Roztoky,  PSČ  252 63, tel.:  02/20400216

Zpět na mapu celého regionu Praha sever