Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Praha sever

 
1.Dolany
2.Postřižín
3.Neratovice
4.Tursko
5.Klíčany
6.Měšice
7.Okoř
8.Praha
9.Vinoř
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Středočeského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Středočeský

Region: Praha sever

Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Dolany Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Postřižín Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Neratovice Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Tursko Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Klíčany Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Měšice Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Okoř Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Praha Středočeský kraj-rsgion Praha sever-část regionu Vinoř 

Do zobrazeného území zasahují tři důležité geomorfologické soustavy – Kladenská tabule, Pražská plošina a Českobrodská tabule. Důležitou součást krajiny tvoří řeka Vltava, ke které směřuje řada potoků i potůčků odvádějících vodu z krajiny rovinatého místy pahorkovitého rázu, která pokrývají převážně pole a luka, zřídkakdy lesy. Řeka Vltava „vykreslila“ do starohorního podloží kaňon, který si díky svému reliéfu zachoval jedinečné přírodní podmínky, a tak se v jeho roklích a lesnatých svazích nachází typická teplomilná flóra s řadou zajímavých, dnes již vzácných živočišných druhů. Proto byla oblast v roce 1994 vyhlášena jako přírodní park Dolní Povltaví.

Lokalita je a byla kulturně spjata s blízkou Prahou (na mapě si můžete všimnout severních pražských městských částí), ale i nedalekého pověstného Řípu (mimo mapu), který hrál důležitou roli při osídlování území Čechy. V kraji tak nalezneme řadu historických památek – patří k nim prastará hradiště – Roztoky, hrady – Okoř, zámky – Vinoř, Měšice i řada církevních památek jako kostely, kláštery nebo zvonice.

Rovinatý terén poskytuje ideální podmínky především pro cykloturistiku, není divu, že okolí dolního toku Vltavy nabízí paletu cyklistických tras s jedinečnými turistickými zážitky.