Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Praha jih

Část regionu: Psáry

Obec: Libeř

Libeř - údolní obec rozložená po obou březích potoka původně zvaného Libřice, je připomínaná ve středověkých historických pramenech. Architektonickou dominantou je původní farní, dnes filiální kostel sv.Jiljí ze 14.století, pozoruhodný atypickým umístěním věže mezi kostelní lodí a presbyteriem. Na opačném konci vsi "na valech" jsou patrné zbytky ve sklepeních středověké tvrze. Tvrz ze statkem a dodnes dochovaným rybníčkem existovala ještě v 16.století. Z držitelů jsou připomínány některé drobné šlechtické rody - Mlatové ze Solopisk, Křinečtí z Ronova, Slepotičtí ze Sulic, ale i mocný feudál Vilém z Rožmberka.

Libeř je v nejstarších historických pramenech připomínána jako majetek kláštera v Kladrubech, později kláštera sv.Jana Křtitele na  Ostrově. Do majetku drobných pánů přešla až za vlády císaře Zikmunda, z nichž lze připomenout Ctibora z Beztahova, rod Benedů z Nečtin nebo Voděhradské z Hrušova.

Dějinné události obou, nyní administrativně spojených obcí, jsou od poloviny 17.století až do nedávné doby nedílnou součástí vývoje zemědělského venkova bez výraznějších průmyslových vlivů. V roce 1998 byl obci udělen znak a prapor, významné symboly posilující historické tradice.  Tři křížem přeložené šípy jsou atributem umučení sv.Jiljí, patrona zdejšího kostela, neobvyklá podoba pluhu připomíná zemědělský ráz obcí a stříbrné břevno uprostřed znaku představuje vodní tok i rybník uprostřed Libně.

Obec Libeř, Libeř 35, 

PSČ 252 44 

tel.: 02/9952506   

fax: 02/9952506

 

Zpět na mapu celého regionu Praha jih