Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Praha jih

Část regionu: Psáry

Obec: Kamenice

Kamenice. Obec Kamenice a v širším pojetí celá oblast Kamenicka se nachází 20 km jihovýchodně od Prahy v okrese Praha - východ na okraji souvislého pásma hornopožárských lesů. Z přírodního hlediska se obec nachází v Benešovské pahorkatině s nejvyšším vrcholem Vlková (521m n.m.). Území je značně členité s charakteristickými údolími podél vodních toků, na nichž se nachází řada rybníků.   Téměř polovinu území tvoří lesy. Hydrologicky spadá území do povodí Sázavy, kam vody odvádí Kamenický potok. Jsou to právě přírodní podmínky doplněné blízkostí Prahy, které činí z Kamenicka a z obce samotné přitažlivou a zajímavou oblast využívanou pro rekreaci a sport a v poslední době stále více pro bydlení v pěkném a zdravém prostředí. Specifický výraz obci dodávají lipové a kaštanové aleje, které lemují řadu komunikací a pěšin.

K významným historickým stavbám patří Kamenický zámek, který je v soukromém majetku a zámek Štiřín, který je majetkem ČR a spravuje ho ministerstvo zahraničních věcí. Z dalších významných staveb je nutno uvést kapli sv.Františka Serafinského, původně raně gotickou, pocházející již ze 14.století, v r.1898 přestavěnou podle návrhu architekta J.Stibrala.

Ze středověké tvrze se zachovala jen šestiboká bašta, která byla při poslední rekonstrukci r.1897 upravena na pseudogotický pavilónek.

Obec Kamenice, PSČ 251 68 

tel.:0204/ 673105 

fax:0204/ 673105

 

Zpět na mapu celého regionu Praha jih