Zpět na úvodní obrazovku-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí

Kraj: Středočeský

Region: Posázaví a Vlašimsko

Část regionu: 

Obec: Farma Tichý

Farma Tichý se nachází v krásné, kopcovité krajině středního Posázaví v obci Koblasko. Koblasko je vzdáleno zhruba 1 km od silnice II.třídy Uhlířské Janovice-Kácov.  Rodina Tichých hospodaří na 200 ha zemědělské půdy. Na výměře 60 ha jsou pěstovány obiloviny, zbytek tvoří trvalé travní porosty pro živočišnou výrobu. Farma je specializována na pastevní chov masného skotu plemene Hereford, které se vyznačuje svou odolností vůči klímatickým podmínkám, vynikající pastevní schopnosti, klidným chováním a nenáročností. Hereford je plemeno, které je schopno i v extrémních klimatických podmínkách produkovat při nízkých nákladech kvalitní hovězí maso. Maso je jemně mramorované s dobrou šťavnatostí. Způsobem výživy zvířat, převážně na podhorských a horských pastvinách, jde o maso vysoce dietetické a svým způsobem i ekologické. Farma spolupracuje s majitelkou restaurace "Na kometě" v Kutné Hoře, kde se připravují pokrmy z herefordského masa, které jsou specialitou této restaurace. Restaurace se nachází na pěší zóně, a to 300 m od chrámu sv.Barbory.

V současné době se na farmě připravuje ubytování a po jeho dokončení zde bude možné trávit příjemnou dovolenou či víkend. Návštěvníci budou mít možnost zůčastnit se vepřových hodů a případného nákupu všech produktů vyrobených na Farmě Tichý.

Farma Tichý, Koblasko 34, 

PSČ 285 09 Kácov                  

tel.,fax: 0328/ 494446

Zpět na mapu celého regionu Posázaví a Vlašimsko