Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Nymburk

Část regionu: Nymburk

Obec: Nymburk

 

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

tel. 325 501 111
fax: 325 514 283

e-mail: mail@meu-nbk.cz

www.mesto-nymburk.cz

Město Nymburk se rozkládá na obou březích Labe, v nadmořské výšce 186 m a má 14 700 obyvatel. Založeno bylo kolem roku 1275 českým králem Přemyslem Otakarem II. na původní lokalitě hrazeného pravěkého sídla, doloženého četnými archeologickými nálezy, především unikátní mohylou z pozdní doby kamenné (3 600 let před Kristem). Město bylo záhy po založení obehnáno pásem cihlových hradeb a vodními příkopy. Stalo se strategickou pevností na Labi. Rozkvět města trval až do 17. století. Teprve třicetiletá válka přinesla městu zkázu a mnoho cenných historických objektů bylo zničeno. Přesto se dodnes můžeme obdivovat krásnému gotickému chrámu sv. Jiljí (1280), dominantě města, či úseku rekonstruovaných hradeb, nebo kapli sv. Jana Nepomuckého z původního areálu kláštera dominikánů. Na Náměstí Přemyslovců stojí renesanční radnice (1527), morový sloup a několik historických domů. Památky města a jeho významné osobnosti podrobně mapuje turistická trasa se 64 zastávkami, jejímž výchozím bodem je právě náměstí. Za návštěvu rozhodně stojí stálé historické expozice “Nymburk v proměnách věků" a "Z dějin železnice" v bývalé synagoze a unikátní expozice o životě a díle spisovatele Bohumila Hrabala, které jsou součástí Vlastivědného muzea. Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho města

 Zpět na mapu celého regionu Nymburk