Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Ústecký

Region: Most

Část regionu: Most

Obec: Most

Město Most vyrostlo v bažinatém kraji kolem Komořanského jezera, které se rozlévalo mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Tudy vedla prastará obchodní cesta z Prahy do Saska. Průchod přes bažiny umožňovaly hatě - dřevěné mosty. V místech, kde se tato stezka křižovala s jinou, vyrostla pod vrchem, na němž stála tvrz, malá tržní osada. Ta byla po svém zakladateli Gnewovi nazvána “Hněvin Most”. Osada se postupně rozvíjela ve středověké město. V roce 1613 však dostal mostecký občan Jan Weidlich královské privilegium na dobývání uhlí. Tím byla odstartována epocha, která jednou provždy změnila charakter krajiny celé Mostecké pánve i osud samotného města. Současný Most se snaží navázat zpřetrhané historické vazby a dobudovat zejména městské centrum. Zaujme nejen péčí o historické objekty z původního královského města, např. přesunutý děkanský kostel, památník obětem II. světové války, hrad Hněvín, objekt muzea, ale i moderní architekturou, zejména budovou divadla, České spořitelny a dalšími objekty v centru města. K tradičním lákadlům patří také autodrom a hipodrom se svými již proslulými akcemi mezinárodního významu. Ale město nabízí i mnoho dalších zajímavostí...


Magistrát města Mostu

Radniční 1, PSČ 434 69

tel.: 035/6448 111

e-mail: posta@mumost.cz 

http://www.mumost.cz 

 

Zpět na mapu celého regionu Mostecko