Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Ústecký

Region: Most

Část regionu: Mariánské Radčice

Obec: Mariánské Radčice

Historie obce je spjata s historií cisterciáckého kláštera v Oseku. První písemná zmínka o obci pochází z královské listiny datované k r. 1341. Obec se postupně stala známým poutním místem. Tradice poutního místa stará přes 700 let se obnovila návratem cisterciáků na osecký klášter po roce 1989. Od roku 1994 se v kostele Pany Marie Bolestné konají pravidelně každý třináctý den v měsíci od 16. hodin bohoslužby. Od sedmdesátých do devadesátých let se v důsledku rozsáhlé důlní činnosti uvažovalo o likvidaci obce. Od roku 1993 bylo k obci připojeno katastrální území obce Libkovice. Po přijetí opatření o útlumu těžby se budoucnost obce jeví mnohem perspektivněji, proto se vedení obce rozhodlo pro výstavbu sedmnácti rodinných domků. 
V obci se pořádají taneční zábavy, plesy a čtyřikrát do roka dětské akce, dvě taneční a dvě zábavné s táborákem.

OÚ Mariánské Radčice, 

Komenského 4, 

PSČ 435 32

tel./fax: 035/7744342

 

 

Zpět na mapu celého regionu Mostecko