Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Moravský kras

 
1.Blansko
2.Macocha
3.Holštejn
4.Adamov
5.Býčí skála
6.Jedovnice
7.Bílovice nad Svitavou
8.Kanice
9.Hoštěnice
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Jihomoravského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Jihomoravský

Region: Moravský kras

Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Blansko Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Macocha Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Holštejn Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Adamov Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Býčí skála Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Jedovnice Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Bílovice nad Svitavou Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Kanice Jihomoravský kraj-region Moravský kras-část regionu Hoštěnice 

MORAVSKÝ KRAS

 

Moravská kras tvoří jižní část Drahanské vrchoviny. Prošel složitým geologickým vývojem, několikrát byl na mořském dně nebo na dně sladkovodního jezera a rovněž byl několikrát zvrásněn. Vznikl z devonského vápence. V některých údolích najdeme mohutné naplaveniny jiného složení, včetně častého výskytu železných rud. Povrch Moravského krasu je velice rozmanitý, kaňonovitá z části suchá údolí (žleby) střídají skalnaté hřebeny s velkým převýšením. Charakter krajiny způsobuje zvláštní jev, tzv. klimatickou inverzi. Na dně žlebů rostou chladomilé rostliny, zatímco výše po stráních uvidíme ty teplomilnější. Výmolná a rozpustná činnost vody vytvořila v podzemí mnoho jeskyní (jen v oblasti Suchého a Pustého žlebu jich napočítáme více než 450 s největším jeskynním systémem v ČR – Amatérskou jeskyní) a propadání potoků, která se obvykle nacházejí v místech přechodu jiných hornin v rozpustné vápence (nejznámější jsou propadání Bíle vody, Hádecké,  Hoštěnické, Rudické, Punkvy, Lopače a Sloupského potoka). V místech vyrovnání hladiny podzemních vod se dny údolí se objevují vývěry (vývěry Punkvy, Křtinského a Jedovnického potoka u býčí skály, Říčky). Kras se podle odvodňujích toků dělí na tři části. Severní část v povodí říčky Punkvy patří k turisticky nejnavštěvovanějším. Nabízí všechny v Moravském krasu veřejnosti zpřístupněné jeskyně. Nejznámější – Punkevní jeskyně upoutají podzemní palvbou po řece Punkvě, návštěvou dna propasti Machochy a nejkrásnější jeskyní Moravského krasu Masarykovým dómem. Kabinová lanovka spojuje Punkevní jeskyně podél mohutné skalní stěny s areálem Horního můstku propasti Macochy, nejhlubší otevřené propasti v ČR (138m). Sloupsko-šošuvské jeskyně u Sloupu jsou charakteristické podzemními propastmi (Nagelova, Černá) a Eliščinou jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou. Nedaleko od vchodu se pyšně tyčí nádherná skaliska, oddělena činností vody od mateřského skalního masívu (Indie, Evropa a Hřebenáč). Blízká jeskyně Kůlna – bývalé sídliště lidí ze starší doby kamenné – patří k významným archeologickým nalezištěm. Jeskyně Balcarka s Dómem zkázy, Velkým dómem, Galerií, Rotundou a Popeluškou leží u Ostrova u Macochy. Kateřinská jeskyně Skalního Mlýna se vyznačuje největší podzemní prostorou v moravském krasu, Hlavním dómem. Střední část krasu se rozprostírá v Josefovském údolí u Křtinského a Jedovnického potoka s jeskyněmi Býčí skála, Výpustek, Mariánská a Jáchymka. Podmínky k vodní rekreaci najdete u rybníka Olšovce a v Jedovnicích. V Josefově stojí za zhlédnutí expozice huti Františka z let 1754 až 1877, která v minulosti pro tavbu železné rudy. V Rudici stojí známý kamenný větrný mlýn. Jižní část Moravského krasu v povodí potoka Říčky je známá Ochozskou jeskyní (nyní uzavřená) a archeologicky pověstnými jeskyněmi – Pekárna, Švédův stůl, Liščí a Netopýří. Oblast nabízí vynikající podmínky pro cykloturisty a vodní sporty.