Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Okolí Mělníka

Část regionu: Neratovice

Obec: Hostín u Vojkovic

Hostín u Vojkovic jedna z nejstarších obcí v kraji. První uchovaná písemná zpráva o obci je z roku 1 088, kdy byla obec darována Vladislavem II. Kapitule Vyšehradské. Název obce byl odvozován od držitele zdejší tvrze, jehož jméno znělo Hostien (Gostien). Název Hostín (Hostíň) si obec uchovala po celou dobu svého trvání a jsou vedena jednání, aby obec přijala svůj historický název Hostinná. K významným památkám obce náleží kostel Nanebevzetí Panny Marie, který zde založila kapitula Vyšehradská, o které se zmiňuje Jan probošt Vyšehradský   roku 1320. Podle Soupisu památek historických a uměleckých z roku 1904 byl zdejší kostel již roku 1290 farním a to až do roku 1678, kdy tehdejší farář toto místo z nouze opustil a kostel byl až do r.1784 filiálním jako lokálie kostela Lužeckého.  Poblíž kostela je dřevěná zvonice na mohutné podezdívce se zvonem z r.1561, další dva zvony z r.1497 a druhý původně ze hřbitovní kaple nejsou dochovány. Zvonice byla postavena asi v 17.století.  Hřbitovní kaple Božího těla byla vystavěna v barokním slohu v letech 1735-1736 majiteli panství Filipem knížetem z Lobkovic a jeho manželkou Vilemínou. Celkové řešení kaple je originální, zejména kruhovým půdorysem o průměru 12 m s členěním na 3 části. Stavbu navrhl a řídil Ital Jeroným Costa. Zevnějšek kaple je s ohledem na pravidelné členění stavby  zajímavé také tím, že ze všech stran má stehjný vzhled a obrysy.

 

Hostín u Vojkovic č.p.80, PSČ 277 44    tel.: 0205/792045

 Zpět na mapu celého regionu Okolí Mělníka