Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Středočeský

Region: Okolí Mělníka

Část regionu: Kralupy nad Vltavou

Obec: Kozomín

Kozomín.  Území obce Kozomín patří ke staré kulturní krajině dolního Povltaví a středního Polabí, která byla osídlena již od mladší doby kamenné. Nejstarší doklady o přítomnosti člověka na území Kozomína pocházejí však až z období raně slovanského. Historicky je obec připomínána až okolo roku 1400.  Zdejší statek se postupem času vyvinul v sídlo vrchnostenské správy okolních obcí. Mezi památkově chráněné a významné stavby patří sousoší Nejsv.Trojice z r. 1777, tzv. morový sloup na návsi, dále kříž sv.Jana Nepomuckého při cestě do Veltrus z r.1719 s reliéfem sv.Václava na boku.

 

OÚ Kozomín č.p. 28, 

PSČ 277 45                

tel.: 0205/782432,  

fax: 0205/782434

Zpět na mapu celého regionu Okolí Mělníka