Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihočeský

Region: Jindřichův Hradec

Část regionu: Jarošov nad Nežárkou

Obec: Kostelní Radouň

Kostelní Radouň leží v severní části jindřichohradeckého okresu v nadmořské výšce 520 m. Listina z roku 1296, která přináší první doklad o naší vesnici, je latinsky nazývaná Raduna magna. Celková výměra je 652 ha. Obcí protéká Račí potok v délce cca 3 km, ze 17 rybníků je největší Černoleský o výměře 11 ha.
Dominantou obce je kostel, který je zasvěcen svatému Vítu. K jeho větší opravě došlo v roce 1965, do chodu byly dány věžní hodiny, zakoupeny varhany, rozšířen hřbitov a založen urnový háj. Významnou chráněnou památkou je kamenná socha svatého Jana Nepomuckého, která byla postavena v roce 1771. Další památkou je soška ženy umístěná v chrámové lodi kostela. Rodákem obce je J. R. Hradecký, významný regionální spisovatel. Narodil se zde otec hudebního skladatele Vítězslava Nováka, jehož erbovní deska je umístěna na stavení č. 44. Obec má v současné době 126 obytných stavení, z toho 35 rekreačních, a 246 trvale bydlících obyvatel. V obci aktivně působí zájmové organizace: TJ V. Radouň, svaz žen, SDH, myslivecké sdružení a obecní knihovna. Pro sportovní vyžití je určeno fotbalové, volejbalové, tenisové a dětské hřiště. Na Návesním rybníku je možnost sportovního rybolovu. V obci je obchod, pohostinství. Obcí vede turistická stezka na Čertův kámen a na zámek Červenou Lhotu. Tradiční pouť se koná první neděli po sv. Vítu.

OÚ Kostelní Radouň,

PSČ 378 42,

tel.: 0331/391460, 0606/824501

 

 

 Zpět na mapu celého regionu Jindřichův Hradec