Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihočeský

Region: Jindřichův Hradec

Část regionu: Jindřichův Hradec

Obec: Jindřichův Hradec

Počátky města souvisejí s existencí slovanského hradiska na ostrohu řeky Nežárky a Hamerského potoka, které bylo od 10. století správním centrem okolí a zároveň důležitým strategickým bodem na jihu přemyslovského státu. Na konci 12. stol. dostal východní Čechy v úděl Vítek z Prčice, který toto území rozdělil mezi své syny, kteří se stali zakladateli významných jihočeských rodů: z Ladštejna, ze Stráže, z Ústí a nejmocnějších Rožmberků a pánů z Hradce. Všichni tito Vítkovci užívali pak ve svých erbech pětilisté růže různých barev. 
Nejvýznamnější i nejstarší dochovanou sakrální stavbou je kostel sv. Jana Křtitele se souborem gotických fresek při bývalém minoritském klášteře. 
Komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice. Rozkládá se na více než 3 ha. V objektu se nachází 320 místností s množstvím uměleckých předmětů a historicky cenných knih. Od května do září je zpřístupněna také prohlídka Černé věže, hladomorny i pozůstatků nejstarší hradní kuchyně. 

MěÚ Jindřichův Hradec, PSČ 377 22,

tel.: 0331/351521,fax: 0331/361503

 

 Zpět na mapu celého regionu Jindřichův Hradec