Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

Část regionu: Lipník nad Bečvou

Obec: Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou - městská památková rezervace - leží v údolí Moravské brány při řece Bečvě. Díky dochovaným historickým památkám bylo jádro města v roce 1989 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Je zde soustředěno mnoho cenných historických památek lemovaných po obvodu středověkými hradbami se zachovanými baštami. K významným objektům městské památkové rezervace patří zámek ze 16. století s parkem s vzácnými dřevinami, filiální kostel sv. Františka Serafinského ze 17. stol. a v sousedství bývalá piaristická kolej (1660-1670), na níž je umístěna pamětní deska upomínající na studijní pobyt slavného genetika Gregora Mendela. Důležitým prvkem městského panoramatu je farní kostel sv. Jakuba Většího ze 17. stol. a renesanční zvonice z r. 1609 se slunečními hodinami. Centrum města zdobí renesanční radnice přestavěná ve slohu pozdního empíru, měšťanské domy s mohutnými podloubími na náměstí i v přilehlých ulicích, dvě barokní kašny a mariánský sloup. Připomínkou silné židovské obce je bývalá synagoga (dnes sbor církve českobratrské) a židovský hřbitov.

MěÚ Lipník nad Bečvou, 

nám. T. G. Masaryka 89, 

Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31


tel.: 0641/722111, 

fax: 0642/722202 

Zpět na mapu celého regionu Hranicko