Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

Část regionu: Jindřichov

Obec: Jindřichov

Jindřichov leží severním směrem od Hranic a má 479 obyvatel. V obci stojí na srázné výšině kostel Nanebevzetí Panny Marie. Byl postaven na místě kostelíka sv. Jana Křtitele roku 1752. Z původní stavby byla ponechána jen dřevěná věž, která musela být později přestavěna. Ve věži jsou dva zvony, z nichž větší (7q) byl r. 1710 přelit a druhý menší váží 5q. Vznik obce se vykládá několika způsoby: Jindřichov a sousední obce Partutovice a Dobešov založili tři bratři uhlíři - Jindřich, Bartoš a Tobiáš (Dobeš). Dle jiné pověsti se obec původně jmenovala Dlouhá ves a jeden z fojtů se jmenoval Jindřich a na jeho počest se nazývá obec Jindřichov.


Obec Jindřichov PSČ 753 01, 

tel.: 0642/225280 

Zpět na mapu celého regionu Hranicko