Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Olomoucký

Region: Hranicko

Část regionu: Hranice

Obec: Hranice

Město vzniklo na přirozené křižovatce stezek a cest vedoucích na sever Evropy. Poprvé jsou zmiňovány v listinném falzu z r. 1169 ve prospěch rajhradských benediktinů. Existenci osady lze předpokládat od konce 12. století. Od počátku 13. století jsou majetkem premonstrátů z Hradiska u Olomouce. Na město byly povýšeny r. 1292. 
V 15. století patřily Cimburkům a od r. 1499 byly v dědičné držbě Pernštejnů. V druhé polovině 16. století docházelo k častému střídání majitelů. Posledním předbělohorským byl Václav Mol z Modřelic a pobělohorskou konfiskací patřily Hranice kardinálu Františku Dietrichsteinovi. Jeho dědicové je drželi až do 20. století. K dominantám města patří renesanční zámek, chrám Stětí sv. Jana Křtitele, kostel Narození Panny Marie, zvaný Kostelíček, a bývalé c. k. vojenské ústavy, pozdější vojenská akademie. Historické jádro města je od r. 1992 památkovou zónou. V současnosti má město 20 000 obyvatel, strojírenský a stavební průmysl, je významnou železniční a silniční křižovatkou.

MěÚ Hranice, 

Pernštjenské nám. 1 Hranice, 

PSČ 753 37, 

tel.:0642/272111, 

fax:0642/272272 

Zpět na mapu celého regionu Hranicko