Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Vysočina

Region: Chvojnice

Část regionu: Náměšť nad Oslavou

Obec: Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou a místní část Horní Lhotice leží 4 km východně od Náměště nad Oslavou a 45 km západně od Brna v malebné krajině s jedním z mála ekologicky velmi čistých životních prostředí České republiky. Historicky první písemní zmínka pochází z roku 1310. Samotná osada Kralice vznikla patrně v 11. století za vlády Vratislava II. na křižovatce dvou starých zemských stezek spojujících obchodně a vojensky brněnskou kotlinu se západní Moravou a jižními Čechami. Vzhledem k důležitosti těchto starých komunikací není divu, že zde byla záhy usazena družina, která měla v tomto kraji střežit zájmy krále. Od roku 1547 tu byl bratrský sbor a významné kulturní centrum Jednoty bratrské, jež sem přenesla v roce 1578 z Ivančic svoji tiskárnu, z níž vzešla mezi dalšími více než 70 tituly i slavná šestidílná Biblí česká, později zvaná Kralická, vrcholné dílo své doby, jež se stalo neoddělitelnou součástí kulturního dědictví našeho národa. Turisticky zajímavý je filiální kostel sv. Martina s bratrskými nápisy z roku 1580, který byl původně předrománským kostelíkem z konce 11. stol. Pozůstatky gotické tvrze, kdysi sídla bratrské tiskárny, na níž probíhaly v 50. letech archeologické výzkumy, při nichž byl objeven světový unikát typografického materiálu. Pomník bible věnovaný jako první ve světě nikoliv člověku, ale jeho dílu, totiž knize knih - bibli. Památník Bible kralické byl vybudovan až z iniciativy Moravského zemského muzea, Muzejního spolku a obce Kralice. Okolí obce zve k turistickým výletům i cykloturistice po vyznačených stezkách do chráněné krajinné oblasti Chvojnice, Oslavy a náměšťské obory. 

 

 

OÚ Kralice nad Oslavou, PSČ 675 73, tel: 0509/663634, Památnik bible, tel.: 0509/663619, www.volny.cz/kralice , e-mail: kralice@volny.cz 

 

 Zpět na mapu celého regionu