Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Vysočina

Region: Chvojnice

Část regionu: Jasenice

Obec: Jasenice

První písemný záznam o Jasenici je z roku 1353 se zmínkou "in Jessenycz prope Thassaw". Až roku 1720 se objevuje dnešní název vsi "Jassenitz". Jasenice je nevelká ves, rozložená podle potoka Jasinka v mírně zvlněném až kopcovitém kraji pozvolně se zvedající Českomoravské vrchoviny v trojúhelníku vymezeném obcí Tasov a městy Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou. Ves je pozoruhodná existencí dvou velmi starobylých, původně pozdně románských církevních architektur - kostelem sv. Klimenta a kaplí sv. Maří Magdalény. Starobylý kostel a kaple jsou pozoruhodné také tím, že v sobě skrývají tři neporušené, více než půl tisíciletí staré zvony. Kostel sv. Klimenta byl též významným poutním místem, poutě se zde údajně konaly už kolem roku 1320. Od roku 1411 jsou připomínáni vladykové z Jasenice a jeden z členů vladyckého rodu se podílel na zhotovení starobylé monstrance, datové znaky V. Bíteše a Jasenice roku 1471. Monstrance je majetkem města V. Bíteš.


OÚ Jasenice, 

PSČ 675 71, 

tel.: 0509/676640

 

 

 

 Zpět na mapu celého regionu