Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Jihomoravský

Region: Brno - jih

Část regionu: 

Obec: Rebešovice

Rebešovice se nacházejí v jižní části okresu Brno venkov v bezprostřední blízkosti města Brna při levém břehu řeky Svratky a Ivanovického potoka. Motiv ryb se rovněž stal základem názvu a později i znaku a praporu obce. První písemná zmínka o Rebešovicích pochází z roku 1174. Raná historie obce je dávána do souvislosti s vladykou Ondřejem, který ji roku 1175 daroval klášteru benediktínů v Rajhradě. Na sklonku 17. století byl na místě starého svobodného dvora v roce 1694 proboštem Benno Brancouzkým vystavěn zámeček s kaplí svaté Doroty. V 18. a 19. století vzniklo na území obce několik drobných sakrálních staveb. Členitá krajina v okolí obce se vyznačuje svahovými terasami řeky Svratky vystupujícími nad říční nivu, slepými rameny řeky, izolovanými pásy zbytků lužních lesů a zajímavou faunou a flórou. Proto je vyhle- dávaným cílem rybářů, turistů a v neposlední řadě i cyklistů, kteří hojně využívají nově vybudované cyklistické stezky.


OÚ Rebešovice, Zámecká 12, 

PSČ 664 61,

tel./fax: 05/47230376,

e-mail: obec.rebesovice@iol.cz 

 

Zpět na mapu celého regionu Brno - jih